CAŁE MNÓSTWO WIEDZY

Całe mnóstwo wiedzy zawartej w naprawdę mądrych książkach nie byłoby nam potrzebne, gdybyśmy potrafili nasze dzieci nauczyć prawdziwie, mądrze, dobrze kochać. I dobra w świecie byłoby, oczywiście, dużo więcej. Tak jak powiedziałem, jesteśmy stworzeni do ojcostwa i ma­cierzyństwa. I to każdy człowiek bez wyjątku. Nie tylko ten, który wybiera drogę powołania małżeńskiego. Bez sensu jest życie męż­czyzny, który nie jest ojcem i bez sensu jest życie kobiety, która nie jest matką. Mówię to w rozumieniu szerszym: nieko­niecznie fizycznie ojcem, fizycznie matką wprost – przez zrodzenie potomstwa. Kobieta ma matkować, mężczyzna ma ojcować w swoim środowisku, w świecie. Co więcej, by móc tak bardzo szeroko ojcować i matkować, trzeba czasem, nie przejęzyczyłem się, trzeba wręcz zrezygnować z własnej rodziny, z własnego ojcostwa fizycznego, z własnego macierzyństwa – by móc być bardziej ojcem, bardziej matką.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>