KŁAMSTWO I PRAWDA

Pamiętajmy jeszcze o jednym: Mamy w języku polskim takie słowa jak: «kłamstwo», «prawda», słowa, które są w gruncie rzeczy pojęciami. Słowo „stół”, określające rzecz, przedmiot, jest po­dobnie rozumiane przez wszystkich, słowo „kłamstwo” okre­ślające pojęcie dla każdego znaczy co innego. Jeżeh bym każ­demu z was – nie zrobię tego oczywiście – powiedział: „kłamiesz” w jakiejś sytuacji, to każdy by co innego odczuł. Ktoś by się na mnie ciężko obraził do końca życia, bo nikt mu jeszcze w życiu czegoś ta­kiego nie powiedział. U niego w rodzinie prawdomówność była na pierwszym miejscu. Mogły się różne rzeczy dziać, ale nie było w ogóle mowy o tym by skłamać. A ktoś inny powie: no to co? U niego się w domu kłamało, on kłamie i taki jest styl. Zobaczmy ilu polityków kłamie. Znam wprost taką sytuację – na stwierdzenie: „Pan Minister kłamie”, padła odpowiedź: „ Może rzeczywiście” i Pan Minister mówił płynnie dalej. Może rzeczywiście…W każdym razie pamiętajmy, że używając jakiegoś pojęcia w „kierunku” drugiej osoby, my wokół tego pojęcia widzimy cały obraz, czujemy jego określony dla nas ciężar gatunkowy, a ta osoba może zupełnie inną wagę do tego słowa przywiązywać. My się wówczr.s nie bardzo porozumiemy. Czasem użyję jakiegoś słowa, które dla mnie może zabrzmiało trochę niezgrabnie, a kogoś drugiego głęboko zrani­ło, bo z tym słowem, z tym pojęciem kojarzy głęboko negatywną treść. A ja aż tak źle nie myślałem, tak jakoś „mi się” użyło tego sło­wa. Tak więc rozumienie „wagi” używanych słów i pojęć też powinno być przedmiotem wyjaśnień i ustaleń.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>