MUSI BYĆ ATMOSFERA

Jak zrobić, żeby nasze rozmowy, które mamy podejmować, były dobre? Trzeba spełnić parę warunków. Przede wszystkim musi być atmosfera, w której oboje chcemy rozmawiać. Nie może być tak, jak się niestety zdarza, że jedna osoba zmusza drugą do rozmo­wy, skazując z góry wynik rozmowy na -co najwyżej- kiepski. Im rozmowa jest trudniejsza dla nas, tym bardziej musimy być na nią zdecydowani, musimy chcieć podjąć tę rozmowę. Nie jest to łatwe. Ale zmuszanie do rozmowy jest pozbawione sensu. To będzie na pewno monolog, który spowoduje tylko dalsze blokady, urazy. Musi być atmosfera, w której rny sobie ufamy, szczególnie cho­dzi o to, by kobieta nie bała się, że mężczyzna wykorzysta swo­je możliwości tworzenia tych ciągów przyczynowo-skutkowych, do tego, żeby jej coś udowadniać. Ona może podjąć rozmowę gdy ufa jemu, że on wykorzysta swój intelekt, swoje możliwości po to, żeby im wspólnie pomóc, żeby zinterpretować to, co ich boli, żeby uniknąć na przyszłość przykrości. Jeżeli kobieta mężczyźnie nie ufa, to nie podejmie rozmowy, a jeżeli nawet podejmie, to nie będzie się chciała otworzyć, swego wnętrza ujawnić. Ta rozmowa będzie po prostu płytka i bezwartościowa.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>