NIEDOJRZAŁOŚĆ OSOBY

Bardzo poważną przeszkodą w porozumiewaniu się jest zwykła niedojrzałość osób, krótko mówiąc ich niedojrzałość do miłości. Jak ktoś jest niedojrzały do miłości, niezdolny do altruistycznego dawania, to on nawet w bardzo słusznej sprawie z niczego nie będzie w stanie ustąpić. Nie potrafi zrezygnować ze swoich ego­istycznych dążeń. I właściwie porozumienie z taką osobą jest po prostu niemożliwe, bo jak się tylko zahaczy o jego indywidualny, egoistyczny interes, to jest to koniec porozumiewania się. W sytuacji niedojrzałości osoby wyraźnym elementem utrudnia­jącym porozumienie jest brak pełnego posiadania siebie. Jeżeli ktoś nie włada sobą, jest np. tak zdominowany przez emocje, że musi robić to, co mu emocje podpowiadają, to z taką osobą też się nie porozumiemy. Możemy nawet usłyszeć: Ja rozumiem, przyznaję ra­cję… ale ja nie mogę sobie tego odmówić. I możemy gadać, mo­żemy przekonywać, … on zrozumie, zgodzi się, ale on nie potrafi zre­zygnować. Nie jest wolny, nie jest panem siebie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>