POŁĄCZONE ELEMENTY

Czy to znaczy, że gdybyśmy te elementy rozłączyli, to staną się bez sensu? Nie, tę stal można by zużyć na mnóstwo różnych rzeczy, na­wet na kolczyki do uszu. Z tego płótna, to czapek przeciw udarom słonecznym można zrobić tyle, że ho ho. To też byłoby pożyteczne, ale nie byłoby tym, czym jest. Jak mówię, materialne porównania nie są tu w pełni szczęśliwe, ale dają pewne zobrazowanie. My w małżeństwie nie mamy powodować jakiegoś okrojenia siebie, swej indywidualności. Ja w pełni mam pozostać sobą, ona ma w pełni pozostać sobą. Ale my mamy wspólnie stworzyć nową jakość, która jest zdolna do zrodzenia i wychowania po to Hi- fi stwa, przekazania dzieciom tego najważniejszego: jak tworzyć ko­munię, jak miłować. I gdybyśmy to umieli dzieciom przekazać, to wszelkie teorie pedagogiczne byłyby niepotrzebne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>