PRZYMUS KOMUNIKOWANIA SIĘ

Kobieta ma w sobie przymus komunikowania się. Wręcz przymus. Mężczyzna ma tę potrzebę spełniać, zwłaszcza mężczyzna, który się zdecydował na małżeństwo. Ma jej wysłuchiwać, jest to jej poważna potrzeba, a nie mówić: Ona mi znowu tam nawija, gawędzi czy gada. Przymus komunikowania – cudowna sprawa, z punktu widzenia rozwoju dziecka. Popatrzmy na matkę, która się pochyla nad małym dzieckiem, trzyma dziecko przy piersi – ona bez przerwy mimiką, słowami, gestami, bez przerwy „coś nadaje”, a dziecko w przyspieszonym tempie się uczy. Czasem matka się zawstydzi, gdy ją podpatrzymy, jak rozmawia ze swoim dzieckiem, ale to jest cudowne. To są cudowne chwile. Ona musi komunikować się i im większa ra­dość w sercu, tym większy przymus wypowiedzenia tego na ze­wnątrz.No i tu się zaczynają problemy, bo mieliśmy tajemnicę, a ona ją wygadała.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>