ZŁE CZYNNIKI

Jednym ze złych czynników, choć nie jedynym, jakie niesie ze sobą hałaśliwa muzyka, w której niektórzy toną od rana do nocy, jest niemożność usłyszenia siebie, swojego sumienia – już nie mówię głosu Boga – jest odcięcie od jakiejś refleksji, jakiegoś właśnie wyci­szenia; jest zakrzyczenie, zahałasowanie siebie. Czas wyciszenia w domu jest bardzo potrzebny. Nauka tego dla dzieci jest niezwykle ważna. Mężczyzna, gdy ma wiele rzeczy do zrobienia, to w odróż­nieniu od kobiety, która myśli jak je poukładać, żeby wszystkie naraz zrobić i często jej się to znakomicie udaje, myśli jak by to zrobić tak, żeby tego nie robić. To ma swoje podłoże, nie będziemy zasta­nawiać się, czy to jest lenistwo czy twórczość, może skrzyżowanie obydwu tych elementów. W każdym razie w takich sytuacjach męż­czyzna, mając np. dużo do wyprania, nie bierze się szybko za pranie, tylko wymyśla pralkę automatyczną, mówiąc w skrócie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>